Αρχική       Κατασκήνωση "Η χαρά των παιδιών"       Εκδόσεις Λυδία       Λυδία FM 94,2   
   


  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
 
 
 
Περιεχόμενα τεύχους
 
περισσότερα >>
 
 
Η παρούσα ιστοσελίδα "www.lydiamagazine.gr" αποτελεί μέσο επικοινωνίας του Περιοδικού Αγία Λυδία με το κοινό μέσω του διαδικτύου.

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο στην ιστοσελίδα. Αν συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε και συμφωνείτε, είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους. Το περιοδικό "Αγία Λυδία" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους για την εύρυθμη λειτουργία της σελίδας. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε την σελίδα προκειμένου να ελέγχεται τους όρους που ισχύουν.

Ορισμοί των εννοιών της Συμβάσεως
Περιεχόμενο: Σημαίνει δεδομένα και υλικό, που περιέχονται στην ιστοσελίδα και περιλαμβάνουν κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και γραφικές απεικονίσεις.

Όροι χρήσης: Σημαίνει την άτυπη συμφωνία ανάμεσα στο Περιοδικό Αγία Λυδία και σ' εσάς, που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των χρηστών όσο και του Περιοδικού.

Περιοδικό Αγία Λυδία: Σημαίνει το μηνιαίο περιοδικό με την επωνυμία Αγία Λυδία που εκδίδεται από την Ορθόδοξο Χριστιανική Αδελφότητα Λυδία, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Κοινό (ή επισκέπτης ή χρήστης): Σημαίνει εσάς, τον επισκέπτη της ιστοσελίδας, τον Χρήστη, που συμμετέχετε σε αυτούς τους Όρους χρήσης. 

Κυριότητα Περιεχομένου
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας ανήκει στο Περιοδικό Αγία Λυδία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας
Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για προσωπική χρήση, και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής ως πηγής προέλευσής του του περιοδικού Αγία Λυδία, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υποχρεώσεις κοινού
Το κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης της ιστοσελίδας μας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα μας απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από το κοινό, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και την ιστοσελίδα γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, τη φήμη, την τιμή και την υπόληψή μας, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και μας δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Κοινού
Ενδέχεται να απευθύνουμε προς το κοινό διάφορες φόρμες, στις οποίες θα παρέχει μη ευαίσθητα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Διαφυλάσσονται δε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο μας. Επίσης, γνωστοποιούμε στους επισκέπτες ότι τηρούμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

Αποδοχή όρων
Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων. Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα συμφωνία, ισχύει η κείμενη νομοθεσία. Για την επίλυση διαφορών που ενδεχομένως θα προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
   
Προφίλ        Άρθρα        Αρχείο       Γίνε συνδρομητής        Η άποψη σας        Όροι Χρήσης        Επικοινωνία